Οργάνωση Προγραμμάτων Συντήρησης

Προγράμματα Προγνωστικής Συντήρησης

Κάθε εγκατάσταση που διαθέτει ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό για την λειτουργία της, διατηρεί και ανθρώπους συντηρητές που προσπαθούν να εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της, με όσο το δυνατόν λιγότερα απρόοπτα στην καθημερινή λειτουργία.

Με την πάροδο των ετών, όλα τα τεχνικά τμήματα που ασχολούνται με την συντήρηση εξοπλισμού, ασχολούνται με την οργάνωση προγραμμάτων συντήρησης  και  έχουν υιοθετήσει μια από τις παρακάτω τεχνικές συντήρησης:

1) Επεμβατική Συντήρηση:  Συνήθως χαρακτηρίζεται και ως διαχείριση κρίσεων. Με την συγκεκριμένη μέθοδο ο εξοπλισμός λειτουργεί μέχρι να χαλάσει και όταν χαλάσει ( από εργάσιμη μέρα και ώρα μέχρι ξημερώματα Κυριακής ) καλείται το τεχνικό τμήμα να δώσει άμεσα λύση και να αποκαταστήσει την λειτουργία του εξοπλισμού. Όπως είναι λογικό μια τέτοιου είδους στρατηγική, απαιτεί διατήρηση μεγάλου στοκ ανταλλακτικών μέσα στην εταιρεία ώστε να είναι εφικτή η αποκατάσταση του εξοπλισμού την τελευταία στιγμή. Είναι πλέον κοινώς αποδεκτό ότι μια τέτοια επιλογή συντήρησης το μόνο που προφέρει είναι αυξημένο άγχος στους τεχνικούς και ιδιαίτερα αυξημένα λειτουργικά έξοδα στην εταιρεία.

2) Προληπτική Συντήρηση: Η προληπτική συντήρηση ήρθε ως απάντηση της επεμβατικής, για την καλύτερη διαχείριση του χρόνου των τεχνικών και την μείωση των βλαβών των μηχανημάτων που άφηναν εκτός την παραγωγή της εταιρείας. Υιοθετώντας την νέα αυτή στρατηγική, τα τεχνικά τμήματα ξαφνικά απέκτησαν υψηλό φόρτο εργασίας επιθεωρώντας και αντικαθιστώντας προληπτικά, ανταλλακτικά και εξαρτήματα χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την πραγματική τους κατάσταση. Το αποτέλεσμα ήταν να ανεβαίνει σημαντικά το κόστος συντήρησης και το προσωπικό της εταιρείας να είναι δεσμευμένο για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

3) Προγνωστική Συντήρηση: Η τρίτη και τελευταία στρατηγική συντήρησής  είναι η προγνωστική, η οποία έρχεται να συμπληρώσει και να εξοικονομήσει κόστος και χρόνο από τις δύο προηγούμενες. Η συγκεκριμένη στρατηγική χρησιμοποιεί τεχνικές καθορισμού της κατάστασης των μηχανημάτων, οι οποίες δίνουν σημαντικά στοιχεία για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού. Με την προγνωστική συντήρηση μπορούμε να προβλέψουμε τα πιθανά μελλοντικά προβλήματα και να οργανώσουμε έτσι τις επεμβάσεις ώστε να γίνει με τον πιο αποδοτικό τρόπο για την εταιρεία και τους εργαζομένους της.

Τι προσφέρει η προγνωστική συντήρηση;

1)      Μείωση χρόνου αποκατάστασης απροσδόκητων βλαβών

2)      Αυξημένη παραγωγή

3)      Μείωση χρόνου εργασίας τεχνικού τμήματος

4)      Μείωση αποθεμάτων ανταλλακτικών έκτακτης ανάγκης

5)      Μεγαλύτερη αποδοτικότητα     

Ποια είναι η σωστή τεχνική συντήρησης για την εγκατάσταση μου;

Σε αυτή την ερώτηση δεν υπάρχει μια άμεση απάντηση . Η σωστή λύση για την επιχείρηση σας, προκύπτει από τις ανάγκες της κάθε εγκατάστασης και το ιστορικό των προβλημάτων που έχει αντιμετωπίσει. Ένας γενικός κανόνας σε αυτά θα μπορούσε να είναι ότι  ενδεχομένως στην δική σας εγκατάσταση δεν υπάρχει μια σωστή τεχνική αλλά ο συνδυασμός εργαλείων για το επιθυμητό αποτέλεσμα με το χαμηλότερο κόστος και την μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

Εργαλεία προγνωστικής συντήρησης:

Βασικό εργαλείο της προγνωστικής συντήρησης είναι η θερμογραφία, η οποία μας επιτρέπει σε συνδυασμό με άλλες τεχνικές να καταγράψουμε και να αξιολογήσουμε την κατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και να οργανώσουμε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να προλάβουμε βλάβες πριν αυτές συμβούν. Η θερμογραφία έχει το μεγαλύτερο εύρος εφαρμογών στην βιομηχανία, δεδομένου του γεγονότος ότι σε όλα τα μηχανήματα πριν από μια βλάβη προηγείται αλλαγή στην θερμοκρασία του αντικειμένου. Για τον λόγο αυτό οι θερμογραφικές επιθεωρήσεις έχουν τόσο μεγάλη επιτυχία στην εύρεση μελλοντικών βλαβών.

Σε συνδυασμό με την Θερμογραφία άλλες επίσης δημοφιλής τεχνικές (αλλά όχι μοναδικές) είναι:

1)      Ανάλυση Κραδασμών

2)      Επιθεώρηση Υπερήχων

3)      Ανάλυση Υγρών (λιπαντικό κινητήρων κλπ)

 

Επικοινωνήστε λοιπόν άμεσα μαζί μας, ώστε να μελετήσουμε μαζί τις ανάγκες σας και να οργανώσουμε μαζί ένα πρόγραμμα συντήρησης το οποίο θα σας αποδίδει τα μέγιστα με το καλύτερο κόστος.