Εντοπισμός Αφανών Διαρροών

Σεμινάριο : Εντοπισμός αφανών διαρροών σε οικιακές εφαρμογές με την χρήση της Θερμογραφίας και των Υπερήχων.

Ένα σεμινάριο ειδικά για υδραυλικούς που έχει ως στόχο την επιμόρφωση και την εξάσκηση του τεχνίτη υδραυλικού στην χρήση της Θερμογραφίας και των Υπερήχων στον εντοπισμό αφανών διαρροών.

Στο συγκεκριμένο σεμινάριο γίνεται παρουσίαση της επιστήμης της θερμογραφίας και των υπερήχων με σκοπό την εξοικείωση του εκπαιδευόμενου στους Μη Καταστρεπτικούς Ελέγχους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1)      Θεωρία Θερμογραφίας

2)      Τεχνικά χαρακτηριστικά θερμοκαμερών για την συγκεκριμένη εφαρμογή

3)      Πρακτικά παραδείγματα αληθινών εφαρμογών

4)      Θεωρία Υπερήχων

5)      Τεχνικά χαρακτηριστικά ανιχνευτών υπερήχων

6)      Πρακτικά παραδείγματα χρήσης υπερήχων και θερμογραφίας για επίλυση δύσκολων προβλημάτων

7)      Πρακτική άσκηση στην χρήση Θερμοκάμερας και Υπερήχων.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου ο εκπαιδευόμενος είναι σε θέση να γνωρίζει τα πλεονεκτήματα της Θερμογραφίας και των Υπερήχων για υδραυλικές εφαρμογές σε οικίες. Γνωρίζει ότι χρειάζεται για να λύσει δύσκολα προβλήματα εντοπισμού αφανών διαρροών σε οικίες. Έχει εξασκηθεί στην χρήση θερμοκαμερών και υπερήχων χωρίς να χρειάζεται να δαπανήσει ένα σημαντικό κεφάλαιο για την αγορά τους.

Επιπρόσθετα λαμβάνει τα ακόλουθα:

1)      Βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου

2)      Ειδικές εκπτώσεις στην ενοικίαση θερμοκάμερας.

3)      ΔΩΡΕΑΝ τεχνική υποστήριξη για ένα έτος για τα πρώτα του βήματα στην Θερμογραφία.

Με το πλήρες πακέτο παροχών εκπαίδευσης, ο κάθε τεχνίτης υδραυλικός έχει την δυνατότητα να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό με την ορθή χρήση νέων τεχνολογιών με τρόπο ασφαλή χωρίς επισφαλής επενδύσεις. Γίνε ο τεχνικός του αύριο με τις τεχνολογίες του σήμερα και ξεχώρισε.

Επικοινώνησε σήμερα και κλείσε θέση.