Τεχνικά Άρθρα

May 11, 2015

Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) – ΕΛΟΤ HD384

Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) Κατόπιν της Υπουργικής Απόφασης Φ7.5/1816/88/27.02.2004, του Υπουργού Ανάπτυξης «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε), με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 […]
May 4, 2015

Έλεγχος Σκάφους – Επιθεώρηση Μηχανολογικών

Εισαγωγή Μέχρι τώρα σε αυτή την σειρά άρθρων για τον σωστό έλεγχο ενός σκάφους είδαμε ορισμένα σημαντικά σημεία που πρέπει να προσέξουμε κατά την επιθεώρηση ενός […]
February 11, 2015

Συντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης – Μείωση βλαβών με την χρήση Θερμογραφίας και Υπερήχων

 Περίληψη Οι συντηρήσεις υποσταθμών αποτελούν ένα σημαντικό κεφάλαιο στο ετήσιο πλάνο συντήρησης κάθε εγκατάστασης. Διαφόρων ειδών μέθοδοι, κατά καιρούς, έχουν χρησιμοποιηθεί από συντηρητές ώστε να προλάβουν […]
February 11, 2015

Έλεγχος Σκάφους – Επιθεώρηση Γάστρας

Εισαγωγή Δεν υπάρχει καλύτερη εμπειρία με τόσες υποσχέσεις, από την αγορά ενός σκάφους για τον υποψήφιο ιδιοκτήτη. Μόλις βρεις το σκάφος των ονείρων σου, αρχίζεις από […]
February 11, 2015

Έλεγχος Σκάφους – Επιθεώρηση Ηλεκτρολογικών

Εισαγωγή Η αγορά ενός μεταχειρισμένου σκάφους είναι σημαντική υπόθεση και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή πριν την αγορά να έχουμε πλήρη επίγνωση όλων των χαρακτηριστικών του σκάφους που […]
February 11, 2015

Θερμογραφία σε Ψυκτικούς Θαλάμους

Σε όλες τις σύγχρονες εγκαταστάσεις, τα τελευταία χρόνια, έχει δημιουργηθεί για τα καλά η ανάγκη για μείωση των λειτουργικών δαπανών με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων, αναγκαίων […]
February 10, 2015

Υγρασία σε κτίρια – Βασικές αρχές εντοπισμού με την χρήση της θερμογραφίας.

Υγρασία σε κτίρια – Βασικές αρχές εντοπισμού με την χρήση της θερμογραφίας.   InfraSpec Engineering www.infraspec.gr  Εισαγωγή Η υγρασία σε κτίρια είναι ένα από τα πιο […]
January 26, 2015

Μεταχειρισμένο Σκάφος – Τι πρέπει να ελέγχουμε;

 Μεταχειρισμένο Σκάφος – Τι πρέπει να ελέγχουμε; InfraSpec Engineering www.infraspec.gr Εισαγωγή Δεν υπάρχει καλύτερη εμπειρία με τόσες υποσχέσεις, από την αγορά ενός σκάφους για τον υποψήφιο […]
January 26, 2015

Επιθεώρηση Υπερήχων σε Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση – Βασικές αρχές και οφέλη.

    Επιθεώρηση Υπερήχων σε Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση – Βασικές αρχές και οφέλη.   InfraSpec Engineering www.infraspec.gr     Περίληψη Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδο […]