Υπέρηχοι

Επιθεωρήσεις Υπερήχων

Μια βασική κατηγορία “Μη Καταστρεπτικών Ελέγχων”, που χρησιμοποιούνται σε προγράμματα προγνωστικής συντήρησης είναι οι επιθεωρήσεις υπερήχων.

Η αρχή της λειτουργίας αυτής της μεθόδου είναι ότι : Εκπομπή υπερήχων προκαλούν φαινόμενα όπως διαρροές, έλλειψη λίπανσης σε έδρανα, μηχανολογικές βλάβες και φθορές, ηλεκτρικά φαινόμενα όπως βολταϊκά τόξα, υπερπηδήσεις, φαινόμενα ερπυσμού και κορόνα . Για να ανιχνεύσουμε έγκαιρα τις παραπάνω ανωμαλίες, έχουν αναπτυχθεί φορητοί αναλυτές που δίνουν την δυνατότητα σε ένα εκπαιδευμένο αυτί να πιάσει αυτές τις ανωμαλίες και να προλάβει βλάβες και δυσάρεστες εκπλήξεις.

Πιο συγκεκριμένα η επιθεώρηση υπερήχων μπορεί να γίνει αυτόνομα ή να ενταχθεί σε ένα πλήρες πρόγραμμα προγνωστικής συντήρησης. Οι εφαρμογές που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία, στην ανάδειξη πιθανών προβλημάτων είναι οι ακόλουθες

Επιθεώρηση Μηχανολογικών:

 • Έλεγχος ρουλεμάν
 • Σπηλαιώσεις αντλιών
 • Έλεγχος κιβωτίων ταχυτήτων
 • Έλεγχος μοτέρ και αντλιών
 • Έλεγχος σωστής λίπανσης

Επιθεώρηση Ηλεκτρολογικών :

 • Ανίχνευση τόξων,υπερπηδήσεων (arcing,tracking, corona), Φαινόμενο Ερπυσμού
 • Επιθεώρηση αυτόματων διακοπτών, ρελέ Χ/Τ, Μ/Τ
 • Επιθεώρηση Μετασχηματιστών Μ/Τ
 • Έλεγχος μονώσεων, ακροκιβωτίων κλπ

Ανίχνευση διαρροών :

 • Επιθεώρηση ατμοπαγίδων
 • Έλεγχος ορθής λειτουργίας βαλβίδων
 • Έλεγχος διαρροής σε φλάντζες, μονώσεις κλπ
 • Έλεγχος στεγανότητας π.χ παραθύρων κλπ
 • Έλεγχος διαρροών σε εναλλάκτες θερμότητας, λέβητες κλπ

Συμπληρώστε τώρα την αίτηση προσφοράς και θα έρθουμε άμεσα σε επικοινωνία μαζί σας, για να οργανώσουμε από κοινού την λύση που είναι κατάλληλη για τις ανάγκες σας.