Φωτοβολταϊκά

Θερμογραφία σε Φωτοβολταϊκά 

Έχοντας κάνει μια επένδυση σε Φωτοβολταϊκά, που αναμένετε να σας αποδώσει τα προσδοκώμενα, δεν είναι κρίμα να χάνετε κάθε μήνα χρήματα αν τα φωτοβολταϊκά σας δεν αποδίδουν όσο θα έπρεπε;

H InfraSpec έχει αναπτύξει ένα οικονομικό πρόγραμμα για θερμογραφία σε φωτοβολταϊκά με το οποίο μπορείτε να βλέπετε την κατάσταση των panel και των μπαταριών σας, ώστε να οργανώνετε τις απαραίτητες επεμβάσεις όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο με στόχο το φωτοβολταϊκό σας να αποδίδει τα μέγιστα.

Συνήθως τα ηλιακά panel εμφανίζουν ζεστά σημεία τα οποία μπορούν να καταδείξουν στοιχεία τα οποία δεν αποδίδουν όπως θα έπρεπε. Με την θερμογραφία μπορούμε να εξετάσουμε το θερμικό αποτύπωμα του κάθε panel και να επισημάνουμε πιθανές ανωμαλίες που επηρεάζουν την λειτουργία και την απόδοση του φωτοβολταϊκού  Επιπλέον η θερμογραφία μπορεί να μας δώσει πληροφορίες και για την λειτουργία των υπόλοιπων εξαρτημάτων αλλά και συνδέσεων συμπληρώνοντας μια πλήρη καταγραφή της λειτουργίας της επένδυσης σας και να μειώσει το κόστος της συντήρησης του φωτοβολταικού πάρκου.

Συμπληρώστε τώρα, την αίτηση προσφοράς και θα έρθουμε άμεσα σε επικοινωνία μαζί σας,  ώστε να οργανώσουμε μαζί την επιθεώρηση του Φωτοβολταϊκού  σας.