Εντοπισμός Διαρροής Νερού

Σε όλες τις σύγχρονες οικίες και εγκαταστάσεις ένα πρόβλημα σε μια σωλήνα νερού εντός ενός τοίχου ή ενός πατώματος μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στον ιδιοκτήτη καθώς όλες οι παραδοσιακές μέθοδοι κατέληγαν στο να ξηλώνουν και να σπάνε τοίχους και πατώματα μέχρι να εντοπίσουν την βλάβη. Όσοι έχουν βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση γνωρίζουν καλά ότι θα έκαναν τα πάντα για να μην χρειαστεί να το ξαναπεράσουν.

Η Θερμογραφία ήρθε και έδωσε λύση στα περισσότερα από αυτά τα προβλήματα χρησιμοποιώντας την υπέρυθρη ακτινοβολία από τους υγρούς τοίχους με αποτέλεσμα να μειώνει σημαντικά το εύρος επέμβασης για τον εντοπισμό των διαρροών.

Παρόλα αυτά όπως και κάθε Μη Καταστρεπτικός Έλεγχος, η θερμογραφία έχει και ορισμένους περιορισμούς που δεν επιτρέπει σε μερικές περιπτώσεις την πλήρη διάγνωση ενός προβλήματος διαρροής νερού. 

Η Infraspec Engineering έχοντας σημαντική εμπειρία στον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα νερού προχώρησε ένα βήμα παραπέρα και έφερε στην Ελλάδα ένα νέο ειδικό μηχάνημα ανάλυσης συχνοτήτων που είναι μοναδικό και έχει σχεδιαστεί ειδικά και μόνο για εντοπισμό διαρροών από σωλήνες νερού.

Η σημαντική εμπειρία των μηχανικών της Infraspec σε συνδυασμό με την Θερμογραφία, τους Υπερήχους και τον Αναλυτή Συχνοτήτων μπορούν να σας παρέχουν την εξασφάλιση για παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στον εντοπισμό διαρροών με την χρήση μόνο Μη Καταστρεπτικών Ελέγχων.

Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα να μάθετε με πιο τρόπο μπορείτε να γλυτώσετε από άσκοπες επεμβατικές ενέργειες για τον εντοπισμό διαρροής νερού στην οικία σας.