Εντοπισμός Αποκολλήσεων

Με την μέθοδο των υπερήχων (τεχνική παλμού-ηχούς) μπορούμε να εντοπίσουμε τις αποκολλήσεις σε πολυεστερικό υλικό

Ένας μετατροπέας (μονού ή διπλού στοιχείου) υψίσυχνων ηχητικών κυμάτων τοποθετείται στην επιφάνεια της επιθεωρούμενης περιοχής διαδίδοντας ηχητικά κύματα εντός του υλικού. Στην περίπτωση ύπαρξης ασυνεχειών (σφαλμάτων) εντός της επιθεωρούμενης περιοχής αυτές θα απεικονιστούν στην οθόνη της συσκευής υπερήχων (Α-scan).

Με την συγκεκριμένη τεχνική των υπερήχων (pulse-echo) μπορούμε να εντοπίσουμε τις αποκολλήσεις στο πολυεστερικό υλικό οι οποίες δεν είναι ευδιάκριτες με γυμνό μάτι.

Συμπληρώστε τώρα την φόρμα επικοινωνίας και θα έρθουμε άμεσα σε επικοινωνία μαζί σας, για να οργανώσουμε από κοινού την λύση που είναι κατάλληλη για τις ανάγκες σας.