Προφίλ

Η Infraspec δημιουργήθηκε από ανθρώπους με  πολυετή εμπειρία στον χώρο της συντήρησης εξοπλισμού, τόσο στην βιομηχανία όσο και στην ναυτιλία. Η ανάγκη για εξέλιξη των μεθόδων της παραδοσιακής συντήρησης, για μείωση του κόστους αλλά και η ανάγκη για έγκαιρο εντοπισμό βλαβών πριν αυτές δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα ήταν πάντα ένα στοίχημα που συνήθως όλοι οι άνθρωποι της συντήρησης με τα παραδοσιακά μέσα, το έχαναν.

Έχοντας λοιπόν ως βάση την πολυετή εμπειρία σε συντηρήσεις εγκαταστάσεων και σκαφών, δημιουργήσαμε την InfraSpec με στόχο να παρέχουμε τόσο συμβουλευτικές υπηρεσίες όσο και ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις επιθεώρησης κατάστασης εξοπλισμού, με τα πλέον σύγχρονα μέσα ¨Μη Καταστρεπτικού Ελέγχου¨.

Για τον λόγο αυτό η InfraSpec διαθέτει Πιστοποιημένο Θερμογράφο Level II  από το Αμερικάνικο Ινστιτούτο Infraspection καθώς και Πιστοποιημένο Επιθεωρητή Υπερήχων Level I από την UE Systems. Επιπλέον συνεργάζεται με τα πλέον εξειδικευμένα χημεία, για την ανάλυση των υγρών σύμφωνα πάντα με τα διεθνή πρότυπα.

Αποστολή μας, είναι η παροχή υψηλής ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών μη καταστρεπτικού ελέγχου στην επιθεώρηση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, με σκοπό την έγκαιρη πρόγνωση βλαβών. Στόχος μας είναι να γίνουμε ο Νούμερο ένα πάροχος υπηρεσιών προγνωστικής συντήρησης, Θερμογραφίας και Υπερήχων στην Ελλάδα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την InfraSpec και τις παρεχόμενες υπηρεσίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.