Θερμοκάμερες

Οι θερμοκάμερες και η χρήση τους

Οι θερμοκαμερες είναι ένα μέσο το οποίο μας βοηθά να δούμε τη θερμοκρασία ενός αντικειμένου. Αν μια μηχανή, για παράδειγμα, λειτουργεί σε υψηλότερη θερμοκρασία από ότι συνήθως αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι υπάρχει μια βλάβη στη μηχανή. Αυτή η μέθοδος ονομάζεται θερμογραφία.

Μια θερμοκάμερα λοιπόν, έχει τη δυνατότητα να καταγράψει τη θερμική ακτινοβολία που έχει κάθε αντικείμενο. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι όλα τα αντικείμενα έχουν μια θερμική ακτινοβολία, ακόμα και αυτά που όταν έρθουμε σε επαφή μαζί τους θεωρούμε ότι είναι πολύ κρύα, όπως ένα κομμάτι πάγου.

Γενικά, ο όρος θερμογραφία αναφέρεται στην καταγραφή της επιφανειακής θερμοκρασίας κάποιου αντικειμένου ανεξάρτητα από το που προέρχεται αυτή. Στην ουσία, βασίζεται στην ακτινοβολία που εκπέμπει κάθε σώμα ανάλογα με τη θερμοκρασία του και πραγματοποιεί μια θερμική εικόνα του σώματος αυτού.

Η αποτύπωση της θερμογραφίας γίνεται σε μια έγχρωμη εικόνα όπου ανάλογα με τις διάφορες θερμοκρασίες που υπάρχουν, στο αντικείμενο που θέλουμε να ελέγξουμε, αντιστοιχούν και διαφορετικά χρώματα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται το μπλε ως το πιο ψυχρό και το κόκκινο ως το πιο θερμό.

Η θερμοκάμερα συνήθως χρησιμοποιείται για την καταγραφή της θερμικής ακτινοβολίας των κτηρίων ή κάποιων μηχανημάτων, για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας τους. Στον τομέα των κτηρίων οι θερμοκάμερες μας βοηθούν να βρούμε τυχόν ενεργειακές απώλειες του κτηρίου και να πραγματοποιήσουμε ένα σωστό έλεγχο στην απόδοση της μόνωσής του.

Επιπλέον, μας βοηθούν να εντοπίσουμε διαρροές του υδραυλικού συστήματος, τη σωστή λειτουργία των σωληνώσεων καθώς και την ύπαρξη υγρασίας σε κάποιο χώρο. Όλα τα παραπάνω γίνονται εύκολα αντιληπτά όταν θα παρατηρήσουμε την εικόνα από μια θερμοκάμερα καθώς στην περίπτωση προβλήματος θα παρατηρήσουμε διαφορετικές χρωματικές αποτυπώσεις από τις επιθυμητές.

Μεγάλη βοήθεια αποτελεί η εφαρμογή της θερμογραφίας και στον τομέα της Ιατρικής. Συνήθως χρησιμοποιείται σαν ένα επιπρόσθετο μέσο διάγνωσης καθώς είναι σε θέση να καταγράψει όλες τις μεταβολές θερμοκρασίας. Με τη χρήση μιας θερμοκάμερας μπορεί να γίνει κατανοητή η έκταση μιας βλάβης ή να ανιχνευθεί μια πάθηση που βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο.

Συνοψίζοντας, η θερμογραφία σα μέθοδος είναι πολύ χρήσιμη καθώς μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα για τη θερμική ακτινοβολία ενός σώματος από απόσταση, χωρίς να έρθουμε σε επαφή μαζί του και μας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσουμε έγκαιρα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν.

Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα να δείτε όλες τις διαθέσιμες θερμοκάμερες καθώς επίσης και συμπληρωματικά προιόντα θερμογραφίας.

IRTShop

Εξοπλισμός Θερμογραφίας και Υπερήχων