Βιομηχανίες

Επιθεωρήσεις σε βιομηχανίες

Είχατε ποτέ αναρωτηθεί αν υπάρχει τρόπος να προβλέψετε μια επερχόμενη βλάβη στον εξοπλισμό σας που θα ήταν μοιραία για την λειτουργία της εγκατάστασης αλλά και για την ασφάλεια του προσωπικού σας;
Έχετε αμφιβολίες για το πόσο ασφαλής είναι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση στον χώρο σας;
Το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης που ακολουθείτε είστε σίγουρος ότι αποδίδει τα μέγιστα και δικαιολογεί το κόστος του;
Είστε υπεύθυνος για μια εγκατάσταση και ο ασφαλιστικός φορέας σας ζητάει πιστοποιημένη θερμογραφική επιθεώρηση;

Έχοντας λοιπόν ως κοινό σημείο, τα καθημερινά θέματα που απασχολούν όλους τους επαγγελματίες που επιζητούν την άρτια και ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης τους ,αλλά και τον εξορθολογισμό του κόστους συντήρησης, η InfraSpec Engineering έρχεται να δώσει την λύση και να παρέχει με συνέπεια και επαγγελματισμό, υψηλού επιπέδου Επιθεωρήσεις σε Βιομηχανίες με την χρήση θερμογραφίας και υπερήχων με στόχο την πρόγνωση και αποφυγή βλαβών που θα μπορούσαν να καταστούν μοιραίες  τόσο για την εγκατάσταση όσο και για την ασφάλεια του προσωπικού.

Δεδομένης λοιπόν της σοβαρότητας που έχει ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός κάθε εγκατάστασης, ας δούμε αναλυτικά τα σημεία τα οποία επωφελούνται ιδιαίτερα από τον θερμογραφικό έλεγχο και πως αν χρησιμοποιηθούν σωστά, μπορείτε να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο με το χαμηλότερο δυνατό κόστος γλυτώνοντας από άσκοπες εργατοώρες.

Επιθεώρηση Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού:

Η κρισιμότητα του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού μιας εγκατάστασης είναι δεδομένη. Λόγω της τάσης που έχουν όλα τα εξαρτήματα κατά την λειτουργία τους, είναι αδύνατον να προβούμε σε έλεγχο με τις συμβατικές μεθόδους. Παραδοσιακά λοιπόν για την συντήρηση του εξοπλισμού χρειαζόταν να γίνει διακοπή της τάσης και να γίνουν μια προς μια συσφίξεις και έλεγχοι στις συνδέσεις. Με την θερμογραφία, από έμπειρο και πιστοποιημένο χειριστή, μπορούμε με ασφάλεια, χωρίς να διακόψουμε καθόλου την κανονική λειτουργία της εγκατάστασης και οικονομικά να εντοπίσουμε με ακρίβεια όλα τα πιθανά σημεία που μπορούν να προξενήσουν βλάβες τόσο στον εξοπλισμό στην ¨Χαμηλή¨ όσο και στην ¨Μέση Τάση¨.

Αυτόματος διακόπτης με υπερθέρμανση

 

Ενδεικτικά, ορισμένες από τις πιο συχνές βλάβες που παρατηρούνται στις  ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις είναι : « ασυμμετρίες φάσεων, χαλαρές συνδέσεις σε διακόπτες, υπερθερμάνσεις καλωδίων από υψηλό φορτίο, διαβρωμένους ακροδέκτες συνδέσεων, διακόπτες και ρελέ που δουλεύουν σε θερμοκρασία εκτός των προδιαγραφών και τα οποία κινδυνεύουν από αστοχία, ασφάλειες που δουλεύουν σε υψηλές θερμοκρασίες εκτός των ορίων και γενικά θερμικές ανωμαλίες που μπορούν να παρατηρηθούν σε μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση, οι οποίες είναι ύποπτες για ενδεχόμενες βλάβες.

 

Επιθεώρηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού:

Με την αποτύπωση των θερμικών προτύπων έχουμε την δυνατότητα να ελέγξουμε με ασφάλεια και χωρίς να επέμβουμε στην λειτουργία τους, την κατάσταση λειτουργίας αντλιών, κινητήρων, ιμάντων, μηχανών εσωτερικής καύσης, εναλλακτών θερμότητας, βαλβίδων, μπόιλερ και γενικά μηχανολογικού εξοπλισμού που συναντάμε στην πλειοψηφία των εγκαταστάσεων. Υπερθέρμανση σε κινητήρα

Με την χρήση λοιπόν της θερμογραφίας, μπορούμε στον παραπάνω εξοπλισμό να εντοπίσουμε ανωμαλίες όπως, προβληματικά ρουλεμάν, φλάντζες με διαρροές, υπερτανυσμένους ή υπότανυσμενους ιμάντες, διαρροές βαλβίδων, φραγμένες διόδους σε εναλλάκτες  ανωμαλίες σε μονωτικά υλικά και διάφορες ακόμα περιπτώσεις που μπορούν να ανιχνευθούν από τα θερμικά πρότυπα των μηχανημάτων.

 

Παρεχόμενες υπηρεσίες Θερμογραφίας σε Κτίρια και  Βιομηχανίες:

  1. Επιθεώρηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
  2. Επιθεώρηση Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων
  3. Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων για θερμικές απώλειες
  4. Ολοκληρωμένα προγράμματα Προγνωστική Συντήρησης

Συμπληρωματικές υπηρεσίες  

Η InfraSpec, έχοντας ως γνώμονα την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών καταγραφής λειτουργίας μιας εγκατάστασης παρέχει και τις συμπληρωματικές υπηρεσίες εκείνες που θα έρθουν να καλύψουν σημεία του εξοπλισμού που δεν μπορούν να καλυφθούν από την θερμογραφία. Συμπληρωματικές λοιπόν υπηρεσίες με την θερμογραφία είναι η επιθεώρηση με υπερήχους και η ανάλυση υγρών.

1) Επιθεώρηση Υπερήχων

Με τους υπερήχους μπορούμε με ακρίβεια να εντοπίσουμε διαρροές πεπιεσμένου αέρα σε μια εγκατάσταση, να ακούσουμε την κατάσταση των ρουλεμαν, να ελέγξουμε την ορθή λειτουργία βαλβίδων και ατμοπαγίδων και τέλος να ανιχνεύσουμε αντλίες με σπηλαιώσεις.

Επιπρόσθετα με τους υπερήχους έχουμε την δυνατότητα να ανιχνεύσουμε φαινόμενα όπως τόξα, (arcing, tracking, corona) στους Μετασχηματιστές της Μέσης Τάσης και σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό που είναι καλυμμένος και η θερμογραφική επιθεώρηση δεν θα ήταν εφικτή.

2) Ανάλυση Υγρών

Τέλος στα πλαίσια της ολοκληρωμένης καταγραφής κατάστασης του εξοπλισμού μιας εγκατάστασης ,παρέχεται απο την InfraSpec και η ανάλυση ελαίου, πετρελαίου κλπ για την πλήρη καταγραφή της λειτουργίας των μηχανών. Όλες οι αναλύσεις γίνονται απο πιστοποιημένα συνεργαζόμενα χημεία.

Συμπληρώστε τώρα, την αίτηση προσφοράς και θα έρθουμε άμεσα σε επικοινωνία μαζί σας,  ώστε να οργανώσουμε μαζί την επιθεώρηση της εγκατάστασης σας.