Υγρασία σε κτίρια – Βασικές αρχές εντοπισμού με την χρήση της θερμογραφίας.